maade logo transparent

Dining

Handelsbetingelser

1. Reservationer:

1.1. For at foretage en reservation hos Maade Dining bedes du kontakte os via
telefon, e-mail eller via vores online reservationsformular.

1.2. Reservationsforespørgsler er underlagt tilgængelighed, og vi bestræber os på at
bekræfte din reservation inden for en rimelig tidsramme.

1.3. For at bekræfte din reservation kan vi anmode om et depositum eller et
forudbetalt beløb, der vil blive oplyst i forbindelse med din reservation.

2. Betalingsvilkår:

2.1. Betaling for Maade Dining’s tjenester skal ske i overensstemmelse med de
vilkår, der er aftalt mellem vores virksomhed og kunden.

2.2. Hvis et depositum eller et forudbetalt beløb er blevet anmodet om, skal dette
betales inden for den specificerede frist for at sikre reservationens gyldighed.

2.3. Restbetalingen skal betales inden arrangementets afholdelse, medmindre andet
er aftalt skriftligt mellem parterne.

3. Ændringer og aflysninger:

3.1. Eventuelle ændringer eller aflysninger af en reservation skal meddeles så tidligt
som muligt og bekræftes skriftligt.

3.2. Afbestillingsregler og eventuelle gebyrer vil blive specificeret i
bekræftelsesdokumentet og kan variere afhængigt af tidspunktet for aflysningen.

3.3. Vi forbeholder os ret til at annullere eller ændre en reservation i tilfælde af
uforudsete omstændigheder eller force majeure. I sådanne tilfælde vil vi stræbe
efter at tilbyde alternativer til kunden.

4. Ansvar:

4.1. Maade Dining påtager sig intet ansvar for tab, skader eller personskade, der
måtte opstå under arrangementet, medmindre det skyldes vores grove uagtsomhed
eller forsætlige handlinger.

4.2. Vi påtager os heller intet ansvar for eventuelle fødevareallergier eller –
intolerancer hos vores gæster, medmindre de er blevet korrekt meddelt i forvejen,
og vi har aftalt at imødekomme dem.

5. Fortrolighed:

5.1. Vi vil behandle alle personlige oplysninger, der deles med os i forbindelse med
en reservation eller arrangement, i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

5.2. Kundens oplysninger vil kun blive brugt til formål, der er relevante for
arrangemanget, medmindre andet er aftalt skriftligt

6. Lovvalg og tvistbilæggelse:

6.1. Disse handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i det land og den
jurisdiktion, hvor vores Maade Dining er beliggende.

6.2. Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse handelsbetingelser
eller vores tjenester, skal forsøges løst ved forhandlinger mellem parterne.

6.3. Hvis forhandlinger ikke fører til en acceptabel løsning, skal tvisten afgøres i
henhold til den relevante jurisdiktion.

Afbestillingsregler:

1.Afbestillinger:

1.1. Alle afbestillinger af en reservation hos Maade Dining skal meddeles skriftligt
via e-mail eller anden bekræftet skriftlig kommunikation.

1.2. Vi forstår, at der kan opstå uforudsete omstændigheder, og derfor tillader vi
afbestillinger efter følgende retningslinjer:

2. Afbestillingsgebyrer:

2.1. Afbestillingsgebyrer vil blive opkrævet baseret på følgende tidsramme:
– Afbestilling foretaget mere end 14 dage forud for arrangementet: Ingen
afbestillingsgebyr.
– Afbestilling foretaget mellem 6-13 dage forud for arrangementet: 50% af det
samlede beløb vil blive opkrævet som afbestillingsgebyr.
– Afbestilling foretaget mellem 3-6 dage forud for arrangementet: 75% af det
samlede beløb vil blive opkrævet som afbestillingsgebyr.
– Afbestilling foretaget mindre end 3 dage forud for arrangementet: Det fulde beløb
vil blive opkrævet som afbestillingsgebyr.

3. Depositum:

3.1. Hvis et depositum er blevet betalt ved reservationen, vil afbestillingsgebyret
blive fratrukket depositummet, og eventuelt overskydende beløb vil blive
refunderet.

3.2. Hvis afbestillingsgebyret overstiger det indbetalte depositum, vil kunden være
ansvarlig for at betale det manglende beløb inden for en rimelig tidsramme.

4. Force Majeure:

4.1. I tilfælde af uforudsete omstændigheder, herunder force majeure-situationer
såsom naturkatastrofer, strejker eller andre ekstraordinære begivenheder, der er
uden for vores kontrol, vil vi overveje at annullere eller ændre en reservation uden
at opkræve afbestillingsgebyrer. Vi vil stræbe efter at finde en passende løsning i
sådanne tilfælde.

5. Ændringer af reservation:

5.1. Eventuelle ændringer af en reservation, herunder antal gæster eller dato og
tidspunkt for arrangementet, skal meddeles os så tidligt som muligt og bekræftes
skriftligt. Ændringer kan være underlagt tilgængelighed og kan medføre ændringer
i prisen.

Maade Dining

CVR:. 43697366
Slotsallé 5, 1
6000 Kolding

Handelsbetingelser/afbestillingsregler